Servei de Mercat de treball
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Diputació de Barcelona

Formulari de contacte

Notes legals

La Diputació de Barcelona, com a administració intermèdia, ofereix suport tècnic i econòmic als ajuntaments i entitats locals de la província de Barcelona que així ho sol·licitin i posa a disposició dels ens locals aquest espai web, vinculat amb l'ús de la plataforma telemàtica XALOC, perquè puguin publicar ofertes de treball. 

En aquest lloc web només trobareu les ofertes de treball que publiquen els Serveis Locals d'Ocupació  que han decidit voluntàriament utilitzar la citada plataforma telemàtica. Així, els ens locals poden acordar no utilitzar aquesta plataforma i/o no publicar les ofertes de treball que gestionen, sense que, en cap cas, la Diputació de Barcelona pugui obligar-los a fer-ho.

Aquest web té com a finalitat apropar l'oferta i la demanda de treball, permetent, entre d'altres, que les persones interessades puguin sol·licitar participar en algun dels processos selectius publicats. Les candidatures presentades són analitzades i valorades per l'entitat local que ha publicat l'oferta, qui, en el seu cas i en funció de les característiques de l'oferta i de les persones interessades, decideix quines candidatures deriva a l'empresa  que ha formulat l'oferta. En aquest sentit, les entitats locals són responsables exclusives dels criteris que utilitzen per acceptar la inscripció d'una persona al seu respectiu Servei Local d'Ocupació i la derivació de la candidatura d'una persona a les ofertes de treball que publiquen.

La Diputació de Barcelona no té atribuïdes les potestats ni les competències per interferir i/o incidir en les decisions que, en aquest àmbit, puguin adoptar les entitats locals. En conseqüència, la Diputació de Barcelona resta eximida de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de:

  • L'aplicació d'aquests criteris fixats per cada entitat local. 
  • La decisió voluntària adoptada per cada entitat local de no utilitzar la plataforma telemàtica Xaloc i/o de no publicar les ofertes de treball.

Les persones interessades en conèixer el contingut dels esmentats criteris s'hauran de posar en contacte amb l'entitat local corresponent. 

 

Política de cookies

Aquest lloc web disposa de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten al navegador recordar característiques o preferències de navegació de l’usuari en la primera sessió. Aquestes cookies no són invasores, ni nocives, ja que l’única funció que tenen és personalitzar la navegació en la forma expressada abans. Si vostè no vol fer ús de les cookies, pot donar l'ordre al seu navegador perquè li adverteixi abans d'acceptar cookies i rebutjar-les.

Avís legal, política de privacitat i política de cookies de la Diputació de Barcelona.